Mensenwerk

Van opslag weer terug naar 'huis', een inkijkje in de kunst in ons provinciehuis.

Kunst in het provinciehuis

“Vijf jaar geleden hebben we onze kunst opgeslagen bij het Archeologisch Depot in Alphen aan de Rijn”, vertelt Rik van der Burg, facilitair adviseur met onder meer kunst in zijn portefeuille. “De omstandigheden voor kunstopslag waren daar echter niet ideaal. Dus toen eenmaal was besloten de collectie in ere te herstellen, hebben we die als eerste stap naar een speciaal ingerichte museale opslagbox in Moerkapelle gebracht. Vandaaruit zijn we met restauratie gestart.”

Kunstcommissie

“Provinciale Staten hebben er bewust voor gekozen de eigen kunst weer een plek te geven in de gebouwen, te beginnen bij de andere bouwdelen en nu ook voor het hoofdgebouw. Nu de inrichting daarvan is veranderd, kon niet alle kunst op de ‘oude plek’ terug. Een kunstcommissie heeft zich erover gebogen wat waar moest komen. We hebben uiteraard nauw samengewerkt met de binnenhuisarchitect voor de exacte plaatsing en de belichting van de kunstwerken.”

Na de renovatie is er geen aparte ruimte meer voor tentoonstellingen. De vroegere galerie die daarvoor diende is onderdeel van de Statenzaal geworden. “Wel is er veel mogelijk met kleinere hoeken in het gebouw. De bewoners gaan daar ook een stem in hebben.”

“We brengen de kunst weer thuis”

Nieuw is de plek van de graffitikunst, die de bouwschuttingen opfleurde. “We hebben 3 ‘jams’ gehad, met verschillende thema’s: het verzet in W.O. II, graffiti door de eeuwen heen en Zuid-Holland/Den Haag. Een aantal werken blijft te zien in de ‘burgemeestersgang’, die van de parkeergarage naar het hoofdgebouw loopt. Met toestemming van de kunstenaars uiteraard.”

“Graffitikunst in de burgemeestersgang”

En speciaal voor deze gang zijn er in opdracht 3 nieuwe panelen ontworpen die iets meer vertellen over Zuid-Holland en de rol van de provincie hierin. “Kortom, de kunst is terug en weer voor iedereen te bezichtigen.”

Kunststukken uit de collectie hebben weer een passende plek in het pand

Deel deze pagina