Mensenwerk

Over stuurmannen én vrouw: van opdracht tot aan concreet resultaat

Twee Jannen aan het roer en Willy als stuurvrouw

Jan van Ginkel en Jan Hoofs werkten als provinciaal opdrachtgever en opdrachtnemer aan de renovatie van het hoofdgebouw. Gedeputeerde Willy de Zoete was na Jeannette Baljeu als bestuurder betrokken. Zij vertellen wat er zoal komt kijken bij zo’n groot project.

Toen Provinciale Staten in 2018 besloten het hoofdgebouw te renoveren, was er al 8 jaar geen onderhoud gedaan. Jan Hoofs: “Het budget voor renovatie was inmiddels 48,6 miljoen euro. Bij de aanbesteding hebben we meegenomen dat de aannemer het gebouw ook de eerstkomende 15 jaar zou onderhouden.”

Willy de Zoete: “Mijn eerste ‘officiële’ handeling betrof de verwijdering van het wapen aan de buitenmuur, samen met commissaris Jaap Smit. Dat hebben we goed bewaard en gaan we voor de heropening, op 7 september weer een vaste plek geven. Zodat het er op de Open Dag weer hangt.”

Er is gekozen voor een kleine projectorganisatie van 7 mensen en een ruim mandaat voor de uitvoering. Jan van Ginkel: “De lijnen waren kort en regelmatig hielden we een risicosessie: waar staan we nu en waar moeten we op letten? Alle financiële rapportages gingen langs onze afdeling Financiële en Juridische Zaken.”

Duurzaam besluit

Jan Hoofs: “Onze meest duurzame beslissing was dat we zouden renoveren, in plaats van sloop en nieuwbouw. Daardoor konden we heel veel materialen uit het gebouw een nieuwe bestemming geven. Denk aan de vloer in de evenementenhal of de stoffering van de wanden: veel hergebruikte materialen zijn daarin verwerkt.”

Jan van Ginkel: “We vonden dat we zelf het goede voorbeeld moesten geven in onze eigen gebouwen wat betreft energieneutraal en circulair werken. Zo hebben we het hele dak vol liggen met zonnepanelen en een warmte-koude installatie om ’s winters te verwarmen en ’s zomers te koelen. Halverwege de renovatie hebben we besloten die installatie uit te breiden, zodat ook de andere gebouwen ervan profiteren.”

“De meest duurzame beslissing was renovatie”

Natuurlijk was er veel overleg tussen alle partijen. Willy de Zoete: “De Jannen en ik spraken elkaar zeker een keer per maand en ik ging ook regelmatig in het gebouw kijken. Vooral bij de grote beslissingen rond asbest en de uitbreiding van de warmte-koude installatie was ik betrokken, omdat we dit natuurlijk ook met Provinciale Staten moesten afstemmen.”

De installatie werkt goed, dat is te merken aan het aangename klimaat in het gebouw. Jan Hoofs: “De temperatuur kun je met een app 3 graden warmer of kouder zetten per 50 m2. De glazen wanden kun je ook met een app ondoorzichtig maken, voor meer privacy. Zo kun je als gebruiker de ruimte aanpassen naar je wensen en behoeften van het moment.”

Compliment

Willy de Zoete: “Ik wil de aannemer ook echt complimenteren. Toen we met corona en de regel van 1,5 meter afstand te maken kregen, vroegen we ons af hoe het zou gaan bij nieuwe besmettingsgolven. We hebben toen met elkaar zitten puzzelen en daar is bijvoorbeeld uitgekomen dat de GS-zaal is vergroot en werkplekken zijn aangepast. Heel fijn als mensen zo met je meedenken. Veel aanpassingen hebben bovendien geen of nauwelijks extra geld gekost.”

Jan van Ginkel: “Het was fijn dat we met Jeannette Baljeu en Willy de Zoete een consistente bestuurlijke lijn hadden. Dat is bij zo’n grote renovatie heel belangrijk.” Hoewel er tegenvallers waren die meer tijd kostten dan voorzien, is het hele project binnen de tijd en binnen het budget uitgevoerd. “Een prestatie van formaat van alle betrokkenen.” Alleen voor de asbestverwijdering moest er apart budget komen, omdat de kosten van tevoren niet vielen in te schatten.

Nu we meer dan voorheen thuiswerken, is het provinciehuis vooral een plek om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Jan Hoofs: “De tweede verdieping is daar ook helemaal op ingericht, met 12 grote ruimtes die elk een eigen thema hebben. De derde verdieping is in zijn geheel opnieuw opgetrokken en verhoogd en fungeert nu als bestuursverdieping. Er zijn daar ook flexibele werkplekken voor ondersteunende functies, zoals woordvoerders en bestuursadviseurs.”

“Ik ben trots op ons prachtige, energieneutrale gebouw."

Jan van Ginkel: “Waar ik vooral heel tevreden over ben is de veranderde plaats van de Statenzaal. Die verbeeldt nu, met de kijkrichting naar de stad, de transparante democratie die we willen zijn. En verder ben ik blij dat de architect en de aannemer erin zijn geslaagd om veel ‘Hollands licht’ binnen te krijgen. Het gebouw heeft daarmee een heel andere uitstraling gekregen.”

Willy de Zoete: “Ik ben blij dat alles in goede harmonie is gegaan, ook bij de laatste kwaliteitscontrole en de kleinigheden die daaruit nog naar voren kwamen. Dat heeft de aannemer allemaal heel soepel opgelost. Verder ben ik vooral heel blij met de tweede etage, die is echt prachtig geworden, met een heel warme sfeer. De meubels die de leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft hebben ontworpen dragen daar ook aan bij. Ik ben trots op ons prachtige, energieneutrale gebouw.”

Deel deze pagina