Een rijke historie

Het provinciehuis van Zuid-Holland is sinds 1963 gevestigd op één van de drukste punten van Den Haag. Vier gebouwen, die gezamenlijk het provinciehuis vormen. Met als centraal middelpunt het hoofdgebouw waarin het democratisch gekozen bestuur van Zuid-Holland huisvest.

Provinciaal bestuur

Het provinciaal bestuur kent een rijke historie. Ze bestaat in Zuid-Holland al meer dan 200 jaar en sinds 1975 is het hoofdgebouw de plek waar zij vergadert en haar besluiten neemt.

Feestelijke opening

De eerste ambtenaren namen in 1964 hun intrek, de laagbouw kwam in 1975 gereed. Op 15 oktober 1975 werd het provinciehuis officieel geopend door Koningin Juliana.

Nieuwbouw

Vanaf 1995 tot en met 1998 is een deel van het gebouw vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe provinciehuis werd in oktober 1998 officieel geopend door Koningin Beatrix .

Renovatie

In 2020 start de renovatie van het hoofdgebouw. Uitgangspunt voor de renovatie zijn circulariteit, duurzaamheid, innovatie en transparantie. Op 14 september 2022 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe hoofdgebouw van het provinciehuis.

Een reis door de tijd..

aan de hand van deze video

die je meeneemt in de geschiedenis van het provinciehuis tot 1966.

En een reis door de tijd..

aan de hand van een snel overzicht....

van beelden uit onze historische beeldbank. Ontdek hoe op de plek van de voormalige Haagse dierentuin het provinciehuis door de jaren heen gestalte kreeg.

1954

Maquette van de nieuwbouw van het provinciehuis Zuid-Holland. Links de achtergevel van de laagbouw met de Statenzaal en de entreehal. Het voormalige middelste gedeelte is bestemd voor het Provinciaal Bestuur en de Griffie. Rechts de achtergevel van de voormalige hoogbouw, bestemd voor de Provinciale Waterstaat, de Planologische Dienst en de Griffie. Ontwerp architect F.P.J. (Frits) Peutz.

1958

Aan de tekentafel zitten links projectarchitect ir. K. Polgár en rechts de heer Werner, architect van de provincie Zuid-Holland. Aan de wand hangen de ontwerptekeningen van de hoogbouw van het nieuwe provinciehuis.

Het slaan van de heipalen voor de fundering van het nieuwe provinciehuis aan de Koningskade.

1961

De vlag wappert op het bereikte hoogste punt van het in aanbouw zijnde provinciehuis.

1962

Het betonskelet van de hoogbouw van het nieuwe provinciehuis; aanzicht van de achtergevel met twee trappenhuizen. Op de voorgrond de bouw van de laagbouw, o.a. bestemd voor het college van Gedeputeerde Staten.

1963

De laagbouw van het provinciehuis dat in aanbouw is. Dit gedeelte is bestemd voor het Provinciaal Bestuur en de Provinciale Griffie.

1964

Op 21 mei 1964 wordt het 1e gedeelte van het provinciehuis geopend met het hijsen van de provinciale vlag. De eerste ambtenaren nemen hun intrek.

Ingenieur Matlener biedt namens de geschenkcommissie van het personeel een carillon aan met 18 klokken die elk de naam van een rivier uit de provincie dragen. Het carillon is ontworpen door projectarchitect ir. K. Polgár.

1975

Ook de laagbouw is gereed, het 'bestuursgebouw'. Hiermee is het provinciehuis echt gereed. Er volgt een officiële opening door koningin Juliana. Een ballet maakt deel uit van de feestelijke omlijsting

1995 - 1998

Een deel van het gebouw wordt vervangen door nieuwbouw, de inmiddels zo karakteristieke 'golf'. Op 7 oktober 1998 wordt het nieuwe provinciehuis geopend door Koningin Beatrix.

2020

Commissaris van de Koning, Jaap Smit en gedeputeerde Willy de Zoete geven het startsein voor de renovatie van het hoofdgebouw.

2022

Officiële opening van het gerenoveerde hoofdgebouw door Koning Willem-Alexander.

Deel deze pagina