Mensenwerk

Het hoofdgebouw van het provinciehuis is ook de thuisbasis van het democratisch gekozen bestuur van Zuid-Holland.

Thuisbasis Provinciale Staten

Robert Klumpes, Statenlid voor Groen Links, heeft het hoofdgebouw in verschillende stadia van renovatie gezien en is enthousiast: “Ik vind het heel mooi geworden. Het is echt een uithangbord voor de provincie. Groen Links wilde graag dat het gerenoveerde gebouw duurzaamheid zou uitstralen en dat materialen hergebruikt zouden worden. Dat is goed gelukt. Ik ben ook erg tevreden over de nieuwe Statenzaal, die nu wat intiemer is. De vorige ruimte, berekend op 85 Statenleden, was veel te groot voor de 55 mensen die tegenwoordig Provinciale Staten vormen.”

Watersymposium

Half september betrekken de fracties de commissiekamers in het gerenoveerde gebouw en op 12 oktober is de eerste vergadering van Provinciale Staten in de nieuwe Statenzaal. Ruim daarvoor, een dag na de officiële opening, is op 15 september het eerste symposium, met het thema ‘water’.

“Water is wat ons verbindt”

Robert: “Water is wat ons verbindt. Het heeft Zuid-Holland gevormd: een deltamonding van grote Europese rivieren met een wateroppervlakte van meer dan 500 km2. En veel aspecten van water raken ons provinciale beleid van links tot rechts. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, waterkwaliteit, hoeveelheid zoet water, waterberging en klimaatverandering. Meer dan symbolisch dus om dit als eerste thema te kiezen.”

Het symposium zal verleden, heden en toekomst belichten: “Vroeger waren we vooral in gevecht met het water, nu leren we ermee samen te leven. Rond het symposium hebben we ook een minitentoonstelling over de Oude Hollandsche Waterlinie en de Nieuwe Waterweg."

“De Statenzaal is nu intiemer”

Deel deze pagina