Wie doet wat?

In de periode 2019-2023 bestaat het college van Gedeputeerde Staten uit zes gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Het college vergadert iedere dinsdag, deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Provinciesecretaris

Drs. H.M.M. (Hennie) Koek

Oegstgeest 

Linkedin: in/henniekoek

 • Schakel tussen GS en ambtenaren
 • Eerste adviseur van Gedeputeerde Staten
 • Bedrijfsvoering
 • Organisatieontwikkeling

Gedeputeerde | CDA

Drs. M. (Meindert) Stolk

Wassenaar

Twitter: MeindertStolk  Linkedin: in/meindertstolk

 • Economie en innovatie
 • Land- en tuinbouw
 • Gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie)
 • 5e loco-cdK

Gedeputeerde | PvdA

Drs. Ir. A.L. (Anne) Koning

Delft

Twitter: annekoningdelft Linkedin: in/alkoning

 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Recreatie en sport
 • 4e loco-cdK

Gedeputeerde | GroenLinks

Ir. B.K. (Berend) Potjer

Den Haag 

Twitter: berendpotjer  Linkedin: in/berendpotjer

 • Energie
 • Natuur
 • Omgevingswet
 • Communicatie
 • 3e loco-cdK

Commissaris van de Koning

Drs. J. (Jaap) Smit

Oegstgeest 

Twitter: jaapsmitcdk Linkedin: in/jaapsmitcdk

 • Voorzitter van GS en PS
 • Burgemeesterszaken
 • Toezicht op veiligheidsregio’s
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Bestuurlijke integriteit
 • Koninklijke onderscheidingen
 • Begeleiding leden Koninklijk Huis

Gedeputeerde | VVD

Drs. J.N. (Jeannette) Baljeu

Rotterdam

Twitter: baljeuj  Linkedin: in/jeannettebaljeu

 • Transitie haven en industrie
 • Geluid in de Rotterdamse haven
 • Stikstof
 • Warmtelinq
 • Water
 • EU en internationaal
 • IPO-bestuur
 • 1e loco-cdK

Gedeputeerde | ChristenUnie & SGP

Dr. W.H. (Willy) de Zoete

Poeldijk

Twitter: willy_zoete  Linkedin: in/whdezoete

 • Economie: human capital en toegepaste innovatie in het MKB
 • Cultuur en erfgoed
 • Toerisme
 • Personeel & Organisatie
 • Luchtvaart
 • Grondzaken
 • 2e loco-cdK

Gedeputeerde | VVD

F. (Frederik) Zevenbergen

Leiden

Twitter: zeefNL Linkedin: in/frederikzevenbergen

 • Verkeer en vervoer
 • Bestuur en maatschappij
 • Vergunningverlening
 • 6e loco-cdK

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina