Versterken natuur in Zuid-Holland

Een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Veenweidegebieden, een uitgestrekte kust, weilanden met koeien en een landschap met brede en smalle rivieren. Noem eens één plek in Nederland waar je dit allemaal vindt. Juist ja, hier in Zuid-Holland. Dat maakt onze provincie veelzijdig én uniek en dat is voor veel mensen dé reden om zich in Zuid-Holland te vestigen of onze provincie te bezoeken.

Onze uitdaging Ons prachtige landschap met al zijn water, bomen, planten- en diersoorten staat onder druk. Niet alleen door de klimaatverandering. Ook doordat er steeds meer mensen bijkomen. Samen met onze bedrijven en het verkeer stoten we te veel stikstof uit. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid. Aan ons als provincie de taak om daarin het evenwicht te bewaken. Samen met kennisinstellingen en andere organisaties werken we eraan om onze kwetsbare natuur (en de kennis hierover) te beschermen en versterken. Ook tegen stikstof. Bijvoorbeeld door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ons typisch Hollandse open landschap met veel water en weilanden, danken we aan de boeren. Zij hebben te maken met zaken als klimaatverandering, bodemdaling, de roep om verduurzaming en internationale concurrentie. Kortom: zij hebben het allesbehalve makkelijk. We gaan met hen en betrokken partijen in gesprek over de toekomst van Zuid-Holland, waarbij we samen vernieuwende ideeën, oplossingen en verdienmodellen onderzoeken. Om zo gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen mogelijk te maken. Met natuurlijk een mooi landschap om van te genieten.

Ons typisch Hollandse open landschap met veel water en weilanden, danken we aan de boeren.

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina