Tot slot nog even dit

Op de vorige bladzijden las je vooral hoe de provincie werkt qua bestuur en waar we ons mee bezighouden. We praten je graag kort nog even bij over ‘wie we zijn’.

Divers en inclusief: dat is de provincie Zuid-Holland

Om ons werk goed te kunnen doen hebben we voldoende handen, voeten én hersens nodig in onze eigen organisatie. Daarom werken bij ons veel verschillende mensen, met veel verschillende specialisaties. Er is een goede balans: van jong talent (trainees bijvoorbeeld) tot aan oude rotten in het vak met de nodige kennis en ervaring. Wij geloven dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze organisatie, daarom lopen we ook voorop bij het aanbieden van participatiebanen. We willen dat iedereen die hier werkt zich thuis voelt. Daar maken we ons hard voor. Want wij zijn een regenboogprovincie: een diverse en inclusieve organisatie.

We werken zoveel mogelijk met onze eigen mensen, al is het -zeker voor gespecialiseerde kennis- af en toe noodzakelijk om in te huren. Laten we het zo zeggen: we werken doelgericht en kostenbewust. En steeds digitaler. Want dat is wel een randvoorwaarde in de tijd waarin we leven.

Zijn we nog iets vergeten?

Vast wel. Als je bedenkt dat het coalitieakkoord (de bestuurlijke afspraken voor de periode 2019-2023) 43 bladzijden telt en dat alleen nog maar de hoofdlijnen zijn, dan kun je op je vingers natellen dat we je niet alles hebben kunnen vertellen in dit magazine. Maar hopelijk heb je wel een beter beeld van wie de provincie Zuid-Holland is.

Colofon

Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland, afdeling communicatie Herziene uitgave maart 2022

Vormgeving en productie: Vakteam Grafimedia, provincie Zuid-Holland

Fotografie: © Provincie Zuid-Holland

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina