Hoe werkt de provincie?

Overheid = ingewikkeld, zo horen we vaak. En daarom leggen we eerst graag aan je uit hoe het hier in huis precies werkt. Wáár we dan precies aan werken, dat lees je verderop in dit magazine.

Ons bestuur

De provincie houdt zich bezig met dingen die te groot zijn voor de gemeente en te klein zijn voor het Rijk. We zitten letterlijk tussen het Rijk en de 52 Zuid-Hollandse gemeenten in. Vandaar dat er ook wel eens gesproken wordt over ‘middenbestuur’. Want, net als bij de gemeente en het Rijk heeft de provincie een bestuur.

Provinciale Staten

Eens in de vier jaar mogen inwoners naar de stembus om hun stem uit te brengen op Provinciale Staten (PS). Dit zijn 55 mensen die de inwoners van Zuid-Holland vertegenwoordigen. Deze statenleden, zoals we ze ook wel noemen, wonen zelf ook in de provincie. Statenlid zijn is voor hen geen fulltime job, de meesten hebben er vaak nog een ‘gewone’ baan naast.

PS bepalen wat er de komende jaren met de provincie gebeurt. Dit doen ze door de grote lijnen vast te stellen en het dagelijks bestuur (het college van Gedeputeerde Staten) te controleren. In kleinere groepjes, die we Statencommissies noemen, worden onderwerpen voorbereid en voorbesproken. Daarnaast komen alle PS-leden iedere maand bij elkaar om te vergaderen en besluiten te nemen in het provinciehuis in Den Haag. Waar jij ook gewoon kunt aanschuiven om ‘live’ mee te kijken, want de vergaderingen van PS en de Statencommissies zijn openbaar. Mag trouwens ook van een afstandje hoor… via de website van PS kun je ook alles volgen.

PS bepalen wat er de komende jaren met de provincie gebeurt.

Provinciale Staten 2019-2023

Partij / Zetels

VVD* / 10 Groep JA21 / 7 ChristenUnie* & SGP / 5 GroenLinks* / 5 D66 / 4 PVDA* / 4 CDA* / 4 PVV / 4 Forum voor Democratie / 3 50Plus / 2 Partij voor de Dieren / 2 SP / 2 Groep Van Rijnberk / 1 DENK / 1 Groep GO / 1

* deze partijen vormen de coalitie 2019-2023

College van Gedeputeerde Staten

PS kiezen ook de leden van het dagelijks bestuur, ook wel het college van Gedeputeerde Staten (GS) genoemd. De leden van GS, de gedeputeerden, voeren uit wat die andere 55 mensen allemaal besloten hebben. Dus kort samengevat: PS besluiten en GS zorgen dat het gebeurt. En dan is er nog de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Hij is de voorzitter van de Provinciale- én Gedeputeerde Staten. Van iedereen dus. De commissaris wordt door de koning benoemd voor een periode van zes jaar en kan daarna worden herbenoemd.

Onze ambtelijke organisatie

Alle besluiten die worden genomen komen via de gedeputeerden bij de ambtenaren terecht. Dat zijn de medewerkers die plannen, schrijven, mailen en bellen met allerlei organisaties om de besluiten van PS en GS uit te voeren. Die provinciale ambtenaren vind je vooral in Den Haag, daar staat ons (provincie)huis. Al werkt een aantal van hen ergens anders, op locatie. Omdat zij zich bezighouden met de aanleg van wegen bijvoorbeeld, of omdat ze een brug bedienen of bedrijven controleren. Of thuis, want als moderne organisatie bieden wij ook de mogelijkheid om te werken op afstand. Alles bij elkaar werken er zo’n 1600 mensen bij de provincie Zuid-Holland. Onder leiding van de provinciesecretaris, de algemeen directeur.

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina