Elke dag beter. Zuid-Holland.

Wij kiezen voor een gezonde en groene economie, waar iedereen meedoet. Voor een bereikbaar Zuid-Holland waarbij verkeers- en waterveiligheid voorop staan. Voor een verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid. Wij willen een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruitgaat. Waarin we cultuurhistorie behouden en de beleving daarvan stimuleren. In het coalitieakkoord 2019-2023 lees je wat onze ambities zijn en voor welke uitdagingen we staan. In dit magazine geven we een klein doorkijkje.

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina